VKJ bevallás és fizetés - tájékoztató

Hír kép
Bővebb tájékoztató: http://www.vkj.hu/
 
Bejelentkezés
 
Az üzemi fogyasztónak a vízfelhasználás megkezdésétől számított 15 napon belül be kell jelentenie a fizetési kötelezettségét (B adatlap) az illetékes vízügyi hatóságnak. A vízhasználónak ilyen jellegű bejelentési kötelezettsége nincs, azonban opcionálisan kitöltheti és beküldhető az általános kitöltési segédletet (A adatlap), amely támogatja a VKJ bevallásának kitöltését, illetve az illetékes vízügyi hatóságnak a feldolgozást. Azon vízhasználóknak is be kell nyújtaniuk a bejelentkező adatlapot az illetékes vízügyi hatóságnak, akik mentesülnek a járulékfizetési kötelezettség alól, de bevallási kötelezettségük van. Abban az esetben kell megküldeni a bejelentkező adatlapot újra, ha az előző adatlap beküldése óta az azon szereplő adatok bármelyike megváltozott (cégadatok, üzemeltetési engedély módosítás, szüneteltetésstb.).
 
Negyedéves bevallás
 
Negyedéves bevallásra kötelezettek a nagyfogyasztónak minősülő vízhasználók, illetve az üzemi fogyasztók.
 
Nagyfogyasztó az, akinek a vízjogi engedélyben meghatározott éves vízmennyiség napi átlaga (365 nap alapján) meghaladja a 25 m3/nap mennyiséget.
 
Üzemi vízfogyasztó az, aki ivóvizet szolgáltató közműről a saját gazdasági célú vízhasználatához településenként évi 10 000 m3-nél nagyobb vízmennyiséget használ fel.
 
nagyfogyasztó a naptári év első három negyedévének vízigénybevétele után a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig köteles az illetékes vízügyi hatóság részére nyilatkozni (B adatlap) a tényleges vízigénybevételéről. Ha az adott negyedévben bármilyen okból nem történt vízhasználat, az nem mentesít a 0 m3-es nyilatkozat megtétele alól. A tárgyévet követő első hónap 15. napjáig köteles befizetni a negyedéves befizetési kötelezettség alá tartozó vízhasználó az éves teljes vízigénybevétele után fizetendő vízkészletjárulék, és az első három negyedéves vízigénybevétele után befizetett vízkészletjárulék közti különbséget.
Az üzemi fogyasztó negyedévente a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig köteles az illetékes vízügyi hatóság részére nyilatkozni (E adatlap) a tényleges vízigénybevételéről, valamint a fizetési kötelezettség alapadatairól, kiszámításáról. Az éves adatokról - összevontan is - a tárgyévet követő hó 15. napjáig köteles az illetékes vízügyi hatóság részére nyilatkozni (F adatlap). A tárgyévet követő első hónap 15. napjáig köteles befizetni a negyedéves befizetési kötelezettség alá tartozó vízhasználó az éves teljes vízigénybevétele után fizetendő vízkészletjárulék, és az első három negyedéves vízigénybevétele után befizetett vízkészletjárulék közti különbséget.
 
Éves bevallás
 
Éves bevallásra kötelezettek a kisfogyasztónak minősülő és időszakos vízhasználók.
Kisfogyasztó az, akinek a vízjogi engedélyben meghatározott éves vízmennyiség napi átlaga (365 nap alapján) nem haladja meg a 25 m3/nap mennyiséget.
Időszakos fogyasztó az, aki az évnek csak meghatározott időszakában használt vizet.
Éves bevallásra kötelezettek a létesítési/szüneteltetési engedéllyel rendelkező vízhasználó.
Az éves bevallásra kötelezett vízhasználó a tényleges vízigénybevételéről, valamint a fizetési kötelezettség alapadatairól, kiszámításáról a tárgyévet követő hó 15. napjáig köteles az illetékes vízügyi hatóság részére nyilatkozni (C adatlap).
 
Az alábbi esetekben - a vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség alóli mentességtől függetlenül – a
vízhasználatra vonatkozó nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettségek fennállnak:
 
vízjogi engedély szerinti vízmennyiség azon része után, amely nem vehető igénybe, mert a vízkészlet
természeti okokból nem áll rendelkezésre,
ha a hatóság a vízkivételt korlátozta,
az öntözési célú vízhasználat esetében vízhasználónként az évi 50 000 m3-t, a halgazdálkodási és rizstermelési célú vízhasználat esetében vízhasználónként az évi 150 000 m3-t meg nem haladó vízmennyiség után,
tartósan vízhiányos időszakban az öntözési, halgazdálkodási és rizstermelési vízhasználat vízmennyisége után,
vízügyi hatósági jogkörben kiadott vízjogi engedélyben megadott vízmennyiségből a tél végi többletvizek – felszíni vizek, ár- és belvizek – visszatartásából és tározásából származó hasznosított vízkészlet után, amennyiben a vízügyi igazgatási szerv igazolja, hogy a vízkivételi ponton a többlet felszíni víz mennyisége rendelkezésre áll.
vízjogi engedélyenként évi 500 m3-t meg nem haladó vízmennyiség után, foglalt azon esetben, ha az engedélyes a vízügyi hatósági jogkörben kiadott vízjogi engedéllyel rendelkezik.
közmű szolgáltató köteles nyilatkozni (K adatlap) a vele szerződésben álló üzemi fogyasztók részére lekötött és kiszolgáltatottvízmennyiségekről a tárgyévet követő hó 15. napjáig köteles az illetékes vízügyi hatóság részére.
 
A létesítési vagy szüneteltetési engedéllyel rendelkező vízhasználó éves bevallási kötelezettségű, a tárgyévet követő hó 15. napjáig köteles benyújtani a nyilatkozatot (L adatlap) az illetékes vízügyi hatóság részére, illetve megfizetni a vízkészlet járulékot.
 
 
 
 
Fizetési módok
 
A kiszámított VKJ-t, késedelmi pótlékot, adóbírságot és mulasztási bírságot a fizetési kötelezettség keletkezésének helye szerint illetékes vízügyi hatóság által kezelt - a Magyar Államkincstárnál vezetett - számlára kell befizetni.
vízkészletjárulék fizetése önbevallás jellegű, számla sem előre, sem utólag nem kerül postázásra. A vízkészletjárulék befizetése történhet csekken, valamint átutalással - a törvényben meghatározott határidőig.
 
Fizetési határidők
 
NEGYEDÉVES BEVALLÁSRA KÖTELEZETT VÍZHASZNÁLÓ (NAGYFOGYASZTÓ)
A naptári év első három negyedévének vízigénybevétele után a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig köteles a vízkészletjárulékot befizetni. A tárgyévet követő első hónap 15. napjáig köteles befizetni a negyedéves befizetési kötelezettség alá tartozó vízhasználó az éves teljes vízigénybevétele után fizetendő vízkészletjárulék, és az első három negyedéves vízigénybevétele után befizetett vízkészletjárulék közti különbséget.
 
ÉVES BEVALLÁSRA KÖTELEZETT VÍZHASZNÁLÓ (KISFOGYASZTÓ, IDŐSZAKOS FOGYASZTÓ)
tárgyévet követő első hónap 15. napjáig köteles a vízkészletjárulékot befizetni.
 
ÜZEMI FOGYASZTÓ
Tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig köteles a vízkészletjárulékot befizetni.
 
 
 
 
Bankszámlaszámok
 
VÍZÜGYI/VÍZVÉDELMI BÍRSÁG SZÁMLA SZÁMA
 
10023002-00283494-30006016
 
 
Illetékes katasztrófavédelmi szervek vízkészlet járulék számlaszámok:
 
BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
 
10032000-01040047-00000000
 
BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
 
10024003-01040016-00000000
 
BÁCS-KISKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
 
10025004-01040016-00000000
 
BÉKÉS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
 
10026005-01040016-00000000
 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
 
10027006-01040016-00000000
 
CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
 
10028007-01040016-00000000
 
FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
 
10029008-01040016-00000000
 
FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
 
10032000-01040054-00000000
 
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
 
10033001-01040016-00000000
 
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
 
10034002-01040016-00000000
 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
 
10045002-01040016-00000000
 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
 
10044001-01040016-00000000
 
VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
 
10047004-01040016-00000000
 

Szövegközi kép 1

 

Mellékletek letöltése:

VKJ általános kitöltési segédlet

VKJ bejelentkező adatlap üzemi fogyasztók számára

VKJ közüzemi szolgáltatók éves nyilatkozata az üzemi fogyasztók vízkészlet járulék adatairól

VKJ létesítési - szüneteltetési engedélyek

VKJ üzemi fogyasztók éves nyilatkozata a közműről átvett vízmennyiségekről vízkészlet járulék számításához

VKJ üzemi fogyasztók negyedéves nyilatkozata a közműről átvett vízmennyiségekről vízkészlet járulék számításához

VKJ vízhasználók éves nyilatkozata a tényleges víztermelésről - ADATLAP

VKJ vízhasználók negyedéves nyilatkozata a tényleges víztermelésről

 

Dátum: 2017.04.11.
<< Vissza