Tartósan vízhiányos időszak kihirdetése

Hír kép

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 15/C. § (9) bekezdése 2016. október 1. napjától hatályos rendelkezése szerint a tartósan vízhiányos időszak várható kezdetét és végét a hidrometeorológiai előrejelzések figyelembevételével a vízgazdálkodásért felelős miniszter a Hivatalos Értesítőben közleményben közzéteszi.

A Kormány június 28-i ülésen tárgyalta a Vgtv. 15/C. § (9) bekezdése szerinti tartósan vízhiányos helyzet kihirdetésének megalapozottságát, amely során a következő körülmények kerültek figyelembevételre: A hidrometeorológiai adatok átlagtól való eltérése (júniusban: akár 60%-os átlaghoz viszonyított csapadékhiány, mintegy 2,5-3,0°C-kal az átlagot meghaladó középhőmérséklet), valamint elsősorban a talajok felső 50-70 cm-es rétegét érintő erőteljes talajnedvesség-csökkenés és a talajvíz terepszint alatti szintjének júniusban eddig történt 15-40 cm-es csökkenése alapján a Dél-Alföld, a Kisalföld, a Nagykunság, a Bükkalja és a Nyírség tájain enyhe aszály kialakulására lehet következtetni, ami az átlagosnál szárazabb és melegebb július bekövetkezte esetén tovább erősödhet és várhatóan az ország egész területére kiterjedhet a nyári hónapokban.

A bevezetetett jogszabály-változás következtében az  idei évben kerül sor első alkalommal a tartósan vízhiányos helyzet kihirdetésére: szakmai szempontok alapján a tartósan vízhiányos időszak kezdete az ország egész területén 2017. július 1. napjával – a 2017. június 30-ai Hivatalos Értesítőben - kerül megállapításra.

 

A közlemény megjelenésével párhuzamosan a Belügyminisztérium előkészítette a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet módosítását, amely értelmében a tartósan vízhiányos időszaknak a Hivatalos Értesítőben közzétett kezdete előtti 14 napon belül történt vízkivételekhez kapcsolódó vízkészletjárulék 20%-os visszamenőleges csökkentéséhez a jövőben nem szükséges a vízhasználónak kérelmet benyújtania és a kivett víz mennyiségét előzetesen egyértelműen meghatároznia. E rendeletmódosítással a vízkészletjárulék-számítás és bevallás egyszerűsödik, valamint a gazdálkodók adminisztratív terhei csökkennek.

 

(Kép: http://szolnokinaplo.hu)

Dátum: 2017.07.03.
<< Vissza