Termelőknek > Jogszabályok

Hazai jogszabályok
 
 
2013. évi CII. törvény
 a halgazdálkodásról és a hal védelméről
 
127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről
 
34/2011. (IV. 28.) VM rendelet a halkeltető állomások üzemeltetéséről, valamint a tenyészhalak és hal szaporítóanyag felajánlásáról, értékesítéséről
 
Útmutató a halkeltető állomások üzemeltetéséről, valamint a tenyészhalak és hal szaporítóanyag felajánlásáról, értékesítéséről szóló 34/2011. (IV.28.) VM rendelethez (Útmutató letöltése)
 
30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról
 
111/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet az idegen és nem honos halfajoknak akvakultúrában való alkalmazásával kapcsolatos szabályokról
 
123/2005. (XII.27.) FVM rendelet a tenyésztő szervezeti és fajtaelismerés rendjéről
 
119/2007. (X.18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről
 
1993. évi CXIV. törvény az állattenyésztésről
 
133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 
a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról
 
314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról
 
50/2015. (XI. 19.) MvM rendelet az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti, a 2015. évben nyújtandó beruházási támogatások feltételeiről
 
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről